Stel cookie voorkeur in

Visie

Op de Kinderburg:

  • bieden wij onderwijs waarbij rekening gehouden wordt met de persoonlijke ontwikkeling en eigenheid van elke leerling.

  • werken leerkrachten, ouders en kinderen samen t.b.v. de ontwikkeling van de leerling.

  • geven wij (kwaliteit)onderwijs op maat en differentiëren we binnen de jaargroepen.

  • geven wij kinderen normen en waarden en respect voor verschillen tussen mensen en culturen mee, zodat zij als goede burgers in de samenleving kunnen functioneren.

  • is er respect voor ieders identiteit en geloofsovertuiging.