Stel cookie voorkeur in

Tussenschoolse opvang (TSO)

 

De Kinderburg heeft de tussenschoolse opvang uitbesteed aan Smallsteps Kinderopvang.                                      Smallsteps verzorgt met 5 medewerkers de overblijf. In overleg met de medezeggenschapsraad (MR) hebben we gekozen voor pedagogische medewerkers en niet voor vrijwilligers. De kinderen eten met de leerkrachten en zullen daarna buiten spelen onder toezicht van de pedagogische medewerkers. Kinderen die nog niet klaar zijn krijgen de tijd om rustig af te eten onder toezicht van een medewerker van Smallsteps. Middels een inschrijfformulier kunt u uw kind aanmelden. Smallsteps zal de financiën verzorgen. Per kind zijn de kosten 100 euro per jaar.

Voor de rust en de regelmaat gaat onze voorkeur er naar uit dat alle kinderen op school eten en de dag gezamenlijk doorbrengen. De keuze ligt echter wel bij u als ouder. Incidenteel overblijven is niet mogelijk.