Stel cookie voorkeur in

Ouderraad

De ouders zijn verenigd in een ouderraad. De Ouderraad bestaat uit het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur van de Ouderraad bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester en zes ouderraadsleden. De leerkrachten organiseren in samenwerking met ouderraadsleden allerlei activiteiten, waarbij vooral praktische ondersteuning wordt geboden. De leden van de Ouderraad hebben zitting in commissies. Zij werken hierin samen met de teamleden om zowel schoolse-, als buitenschoolse activiteiten te organiseren en te ondersteunen. Namens de directie en het team is de directeur of een van de teamleden  bij de Ouderraadsvergaderingen aanwezig. Ouders kunnen zich op elk moment uit eigen beweging beschikbaar stellen voor de Ouderraad, of n.a.v. een oproep die jaarlijks wordt gedaan. Tijdens de jaarvergadering vindt verkiezing van Ouderraadsleden plaats.