Stel cookie voorkeur in

Jeugd- en gezinsteam voor scholen

Rol van de jeugd- en gezinsteams.

In januari 2015 zijn in het kader van de hervorming van de jeugdhulp in de regio Holland Rijnland 24 jeugd- en gezinsteams (JGT’s) gestart. In Teylingen gaat het om twee teams: één team voor Voorhout en één team voor Sassenheim en Warmond. Het JGT maakt onderdeel uit van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Een JGT bestaat uit medewerkers met verschillende deskundigheden; ze komen bijvoorbeeld van MEE, Bureau Jeugdzorg, Kwadraad, GGZ (Curium/Rivierduinen), Cardea, of een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking (Ipse de Bruggen, ’s Heerenloo, het Raamwerk, Gemiva).

Wat betekent het JGT voor het onderwijs?

Hulp die eerder moeilijk (via een indicatie) bereikbaar was, is nu dichtbij en direct toegankelijk. Voor het onderwijs betekent dit, dat naast uw vaste schoolarts en jeugdverpleegkundige er ook een jeugd- en gezinsmedewerker aan de school verbonden is. U was wellicht al bekend met de jeugdmaatschappelijk werker. De JGT-er is hiervoor in de plaats gekomen.

Wie zijn de contactpersonen voor de scholen en wat kunnen zij doen?

Voor elke school zijn er twee contactpersonen binnen het JGT. Deze contactpersonen zijn het aanspreekpunt voor IB’ers en leerkrachten voor consultatie en advies. Ook voor ouders kunnen de contactpersonen een aanspreekpunt zijn. Dit kan als er zorgen zijn over de ontwikkeling van hun kind, er vragen zijn over de opvoeding of als ouders problemen ervaren in de opvoeding. Het JGT kijkt samen met ouders naar wat nodig is. Het uitgangspunt van onze werkwijze is dat we kijken naar wat er wel lukt en waar mogelijkheden liggen.

Het JGT werkt altijd op basis van één-gezin-één plan. Hierin maken we afspraken over wie, welke hulp inzet en met welk doel om de hulp goed te coördineren.

Omdat gezocht wordt naar de beste match qua hulpverlener voor het gezin (welke expertise is gewenst?), kan dit betekenen dat een gezin hulp krijgt van een andere medewerker van het JGT dan de vaste contactpersoon bij het JGT. De JGT’s zullen nauw samenwerken met de al aanwezige zorg in het onderwijs, zoals de schoolarts en de jeugdverpleegkundige.

Aanmelden voor het JGT

Ouders en jongeren kunnen telefonisch hun vragen stellen aan het JGT via het volgende telefoonnummer: 088-2542373 of direct aanmelden via de website www.jeugdengezinsteams.nl. Na aanmelding krijgt een gezin een vaste contactpersoon en wordt in eerste instantie gekeken of hulpverlening vanuit het JGT voldoende is. Indien er aanvullende specialistische zorg nodig is, kan het jeugd- en gezinsteam een specialist inschakelen. Voor de samenwerking met het onderwijs vinden de JGT’s het belangrijk dat het inzetten van een JGT-medewerker altijd is besproken met en goedgekeurd door ouder(s)/verzorger(s). Zij moeten worden betrokken bij het proces. Als ouder(s)/verzorger(s) twijfels hebben kan er altijd een informatief gesprek plaatsvinden met een medewerker van het JGT waarbij advies kan worden gevraagd.

De contactpersonen van de Kinderburg Sassenheim:

Nikita Ebbing n.ebbing@jgthollandrijnland.nl 06 – 53 89 59 65

Ilva Kwakkenbos i.kwakkenbos@jgthollandrijnland.nl 06 – 40207015

Locatie van het Jeugd- en Gezinsteam Sassenheim-Warmond:

Centrum voor Jeugd en Gezin Sassenheim

Sassembourg, 1e etage

Jan van Brabantweg 1

2171 HC Sassenheim