Stel cookie voorkeur in

ICT

De Kinderburg staat midden in de hedendaagse maatschappij, waarin ICT een prominente plaats inneemt. Onze leerlingen leren omgaan met digitale middelen die er zijn in de wereld, de school vervult daarin een belangrijke rol. Onderwijs met behulp van digitale middelen geeft ons als school de mogelijkheid om onderwijs op maat te bieden. Zo beschikken alle groepen over digitale schoolborden. Dit betekent dat in de lessen op een eenvoudige manier gebruik gemaakt kan worden van websites, software, filmpjes, muziekfragmenten, interactieve teksten, presentaties, enzovoort. Vooral het visuele component biedt de kinderen extra ondersteuning bij het leren.


Chromebooks
Via een veilige online leerlingen omgeving maken onze leerlingen gebruik van chromebooks. Deze snelle, kleine en lichtgewicht laptops kunnen in diverse groepen flexibel worden ingezet. De kinderen maken gebruik van online leerlingenprogramma's die aansluiten bij onze schoolmethoden. Tevens worden ze ingezet tijdens het ontdekkend en onderzoekend leren.

Snappet
De groepen 4 t/m 8 gebruiken Snappet. Deze tablets zijn voorzien van benodigd lesmateriaal waarbij onze leerlingen werken aan leerdoelen van kernvakken die aansluiten bij hun eigen niveau. Snappet is een adaptief onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen. 
Deze tablet dient als interactieve aanvulling op en soms vervanging  van de huidige (werk-)boeken en sluit aan op de door ons gebruikte lesmethoden. De digitale verwerking op de tablets maakt onderwijs op maat en opbrengstgericht onderwijs heel gemakkelijk in te passen in ons bestaande lesproces.
 
Ipads
Wij gebruiken op de Kinderburg de IPads om doelgericht te leren. Naast het gebruik van standaard apps maken de leerlingen van de groepen 1 t/m 3 gebruik van creatieve apps om zo de woordenschat, digitaal vertellen, reken en taalontwikkeling, motoriek en het samenwerken verder te ontwikkelen.


Programmeren
Afgelopen jaar hebben we een voorzichtige start gemaakt met  het oriënteren van programmeren in de bovenbouw. De komende jaren willen wij dit verder ontwikkelen en bekijken hoe we dit vorm kunnen geven. Het op jonge leeftijd beginnen met programmeren helpt leerlingen om meer gestructureerd te denken; het bereidt hen voor op een (school)carrière in de technische vakken en het biedt leerlingen de mogelijkheid om zichzelf intellectueel te ontwikkelen. ( bron: Added Value)
 

Social media
Nooit eerder was het zo eenvoudig om snel met anderen in contact te komen, ervaringen te delen of in discussie te gaan. Met wie dan ook, waar dan ook ter wereld. De mogelijkheden van internet en sociale media zijn ongekend. Uit onderzoek van het CBS blijkt maar weer hoe onmisbaar sociale media zijn in het leven van kinderen en jongeren. Om onze leerlingen hierbij te begeleiden doen onze groepen 6 t/m 8 jaarlijks mee met de week van de Mediawijsheid.