Stel cookie voorkeur in

Nieuwbouw

Ontwikkeling onderwijshuisvesting Teylingen
Locatie Nieuwbouw basisschool De Kinderburg en De Rank, Sassenheim

Het college van B&W heeft op 21 mei 2019 besloten de huidige locatie van basisschool De Kinderburg aan te wijzen als locatie voor de nieuwbouw van basisschool De Kinderburg en basisschool De Rank.

Het besluit is genomen op basis van de ‘inpassingsstudie Nieuwbouw Kinderburg / Rank’ (pdf) en naar aanleiding van behandeling in de raadscommissie van 8 april 2019. Op dit moment wordt het concept stedenbouwkundig plan uitgewerkt.

Participatieavond omwonenden, ouders en belangstellenden

Op 25 juni 2019 vond er een bijeenkomst plaats. Na een korte plenaire presentatie gingen de omwonenden aan de slag! 

Samen met omwonenden, ouders en belangstellenden zijn middels ‘werktafels’ de inrichtingsmogelijkheden voor het schoolgebouw, schoolplein, parkeren etc. verder uitgewerkt. Het doel was om te komen tot een inrichtingsmodel. 

De input van de bijeenkomst wordt verder uitgewerkt in een concept stedenbouwkundig plan. 
In oktober 2019 krijgen de omwonenden het concept stedenbouwkundig plan gepresenteerd. De uitnodiging hiervoor volgt nog.

https://www.teylingen.nl/inwoners-en-ondernemers/bouwen-en-wonen/bouw-en-ontwikkelprojecten/sassenheim/ontwikkeling-onderwijshuisvesting-teylingen.html