Stel cookie voorkeur in

Fusie

Samen verder

De Rank en De Kinderburg gaan hun krachten bundelen en aan een gezamenlijke toekomst bouwen. Twee goede, gezellige basisscholen worden samen nóg beter! Door samen te gaan creëren we mooie, nieuwe kansen om kennis met elkaar te delen, elkaar te inspireren en aan te vullen.

Als alles naar wens verloopt, willen we in de tweede helft van 2020 fuseren. De Kinderburg en De Rank worden dan samen een interconfessionele school, waar ruimte zal zijn voor zowel de katholieke als de protestantse traditie. Vanuit respect en oprechte interesse in elkaar zullen we samen inhoud geven aan thema's als levensbeschouwing, burgerschap en geloof.

Onze nieuwe school komt ook in een nieuw gebouw; een fijne plek waar elk kind met plezier naartoe zal gaan. De wens is dat dit een integraal kindcentrum wordt, met één organisatie voor zowel kinderopvang als basisonderwijs. De locatie van De Kinderburg aan de Knorrenburgerlaan is door het college van burgemeester en wethouders aangewezen als nieuwbouwlocatie. Hierover moet de gemeenteraad nog een besluit nemen.

Tijdens de bouw willen we de beide scholen tijdelijk huisvesten op de locatie van De Rank aan de Sint Antoniuslaan. De gemeente onderzoekt of dit mogelijk is.

Natuurlijk is het pad naar de fusie ook een uitdaging. Wij gaan daar zorgvuldig mee om en zullen de leerkrachten, ouders en vooral de kinderen steeds betrekken bij dit proces. Op dit moment werken de beide teams op bepaalde vlakken al samen en vindt er regelmatig uitwisseling plaats van kennis en ideeën. Verder zal er een stuurgroep worden opgericht, en komen er verschillende werkgroepen waarin kinderen, ouders en leerkrachten kunnen meedenken over belangrijke schoolzaken, zoals identiteit, onderwijs en een leerlingenraad.

We stellen alles in het werk om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, en zullen onze gezamenlijke ervaring en deskundigheid blijven inzetten om elke dag opnieuw het beste onderwijs voor de kinderen te verzorgen. We hebben vertrouwen in de toekomst en kijken uit naar een mooie tijd samen!

Natuurlijk kunnen we ons voorstellen dat het bovenstaande vragen bij u kan oproepen. U kunt ons altijd bellen of mailen. We staan u graag te woord.